İç anadolu bölgesinde yetişen ürünler nelerdir?

İç anadolu bölgesinde yetişen ürünler nelerdir? İç anadolu bölgesinde yetişen bitkilerİç anadolu bölgesinde yetişen tarım ürümleriİç anadolu bölgesinde tarım ürünleri İç Anadoluda Yetişen Tarım Ürünleri * Tahıl (özellikle buğdayarpa çavdar yulaf) * Şeker Pancarı * Elma * Armut * Sebze (baklagiller – fasulye nohut mercimek bakla) * Ayçiçeği * Badem * Patates Devamını Oku »

Ali Kuşçunun Matematiğe Katkıları Nelerdir

Ali Kuşçunun Matematiğe Katkıları Nelerdir Babası Horasan ve Maveraünnehir bölgesinin hükümdarı Uluğ Bey’in kuşçubaşı (doğancıbaşı) olduğundan daha çok bu adla meşhur olan Ali XV. Yüzyılın başlarında dünyaya geldi. Doğum yeri ise Maveraünnehir bölgesinin Semerkant şehri kabul edilmektedir. Küçük yaşta astronomi ve matematiğe büyük ilgi duyan Ali KUŞÇU ilk öğrenimini Uluğ Bey’in hükümdarlığı sırasında doğum yeri olarak kabul edilen Semerkant’ta tamamladı. ... Devamını Oku »

Su olmasaydı hayatta neler olurdu?

Su olmasaydı hayatta neler olurdu? Yeryüzünde en bol bulunan Maddelerden biridir ve yaşamın temelidir. Eğer su olmasaydı yaşam da olmazdı. Denizler ve Okyanuslar yeryüzünün yaklaşık onda yedisini kapla; toprakta atmosferde ve bütün canlı varlıklarda su vardır. İnsan vücudunun yaklaşık üçte ikisi Sudan Oluşu; ayrıca yiyeceklerin özelliklede sebze ve meyvelerin büyük bir bölümü de sudur. Güneşinısısı deniz suyunun yüzeyinde buharlaşmaya neden ... Devamını Oku »

Kitle İletişim Araçlarının Hayatımızdaki Yeri

Kitle İletişim Araçlarının Hayatımızdaki Yeri Kitle iletişim araçları, genel bir tanımla “kitlesel bir boyutta ileti dağıtabilen araçlar” olarak tanımlanabilir. Kitle iletişim araçları; haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır. Teknolojik gelişimin tabii sonucu olarak gelişen ve elektronikleşen iletişim araçları, iletişime sürat ... Devamını Oku »

Milli Kültürün Korunmasında Dilin Önemi Nedir?

Milli Kültürün Korunmasında Dilin Önemi Nedir? MİLLİ KÜLTÜRÜN KORUNMASINDA DİLİN ÖNEMİ Büyük Önder Atatürk’e göre “Millet aynı kültürden insanların oluşturduğu toplumdur”. Demek ki “milli kültür”bir devleti ayakta tutan unsurların en önemlisidir. Çünkü milli kültür oluştuğunda ortaya millet çıkar. Millet ise mutlaka bir devlet oluşturur. Dünya tarihine baktığımızda milli kültüre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılır. Tarihe gözatıldığında milli kültüre sahip ... Devamını Oku »

Mezopotamya Uygarlıklarının Özellikleri Nelerdir?

Mezopotamya Uygarlıklarının özellikleri nelerdir? Düzlük bir bölge olmasından dolayı kolaylıkla istilalara uğramıştır. Bölge taş bakımından fakir olduğundan günümüze az sayıda eser vermiştir. Ama yazı geliştiği için edebi eserlerde gelişmişti. Bunların başında destanlar vardı. En tanınmış eserleri “Gılgamış Destanı Tufan Hikayesi ve Yaradılış Manzumesi”dir. Mezopotamyalı tüccarlar “Kral Yolu” denilen yolu genişletmişlerdi. Mezopotamya Uygarlıklarının özellikleri nelerdir? Halk;hürlerkorunanlar ve köleler olarak üçe ayrılırdı. ... Devamını Oku »

Rasyonel sayıları kim bulmuştur?

Rasyonel sayıları kim bulmuştur? – Rasyonel sayıları kim buldu Rasyonel sayılar ilk oranlama yöntemi olarak Eudoxos tarafından bulunmuştur. Yeni keşfedilmiş olan bir uzunluk veya buna karşılık gelen sayı bir tam sayı değildi ve tam sayıların oranı ile ifade edilemiyordu; bu durum felsefelerini tam sayılar üzerine kuran Pythagorasçıları son derece rahatsız etmişti; ya aritmetikle geometri arasındaki koşutluğu reddedecekler veya irrasyonel sayıların ... Devamını Oku »

Matematiği Kim Bulmuştur?

Matematiği Kim Bulmuştur? Tarihte matematiksel düşünce ölçme borç vergi astronomi hesapları gibi pratik problemlere çözüm tekniklerinin geliştirilmesiyle başladı. Eski Yunan’da başlayan felsefeyle etkileşimi matematiği genelleme ve soyut-lamalara qürdü.Öte yandan bu genelleme ve soyutlamalar matematiğin kullanım alanını genişletti. Matematik’te genelleme ve soyutlamalara çok rastlanır .Birbirinden farklı görünen çok sayıda probleme tek bir prob-lemin özel durumları olarak bakılabilir . Örneğin üçgenlerin alanlarını ... Devamını Oku »

Kaynakça Nasıl Yazılır?

Kaynakça Nasıl Yazılır – Kaynakça Nasıl Hazırlanır ? Proje yürütülürken yararlanılan kaynakça yazılmalıdır Yazarın Soyadı Adının ilk harfi (Tarih) Makalenin adı Derginin adı cilt(sayı) sayfa numarası -Tüysüz C (2003) Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına Ve Tutumuna Etkisine Bir Örnek: Mol Kavramı Ve Avogadro Sayısı The Turkish Online Journal of Educational Technology 2(2) 34-45 -Mathematics and language SCIEC Erişim ... Devamını Oku »

Dengeli ve Düzenli Beslenme ile ilgili Hikaye Örneği

Dengeli ve düzenli beslenme ile ilgili Hikaye Örneği Elif UFUK İLKÖĞRETİM Okulu’nda öğrencidir. Sabahları kahvaltı yapmadan okula gider. Bu konuda annesi ile sürekli tartışma yaşamaktadır. Elif Annesinin hazırladığı beslenme çantasını okula götürür ama hiç açmadan eve getirirdi. Elif kantinden sürekli asitli içecekler cips çikolata dondurma ve boyalı değişik şekerlemeler alırdı. Arkadaşları da beslenmesini tüketirken Elif kantinden aldığı bu tür yiyeceklerle ... Devamını Oku »

Kitap Okumanın Kuralları Nedir?

Kitap Okumanın Kuralları Nedir? Kitap okumak Kitap okumanın kuralları Nasıl kitap okunur Doğru kitap okunuşu Kitap okuma yöntemleri Düzgün kitap okumak Kitapları okumuş olmak için deyil anlamak için okuyalımm..!! Kitap Okumanın Kuralları 1. Kuralına uygun metin okuma. 2. Okuma kurallarına uyma. 3. Vurgu ve tonlamalara dikkat etme. 4. Noktalama işaretlerine dikkat edip okuma. 5. Okunan yazıyı göz ucu ile (başı ... Devamını Oku »

Teknoloji ne demek sözlük anlamı nedir?

Teknoloji ne demek?-Teknoloji sözlük anlamı nedir? Sözlük anlamı “bilginin sanayideki işlemlerde sistematik olarak uygulamaya alınması” demek olan teknoloji geniş anlamdaaraştırma geliştirme üretim pazarlama satış ve satış sonrası hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek bilgi ve becerilerin tümüdür. Teknolojik yenilik de “üretim süreçlerinde yenilik yeni ürünler ve yeni kurumsal örgütlenme biçimleri” olarak tanımlanmaktadır. Gelişmiş ... Devamını Oku »

Karbon allotropları hakkında bilgi

Karbon allotropları hakkında bilgi- Karbon allotropları nelerdir? Aynı maddenin değişik kristal biçimlerine allotrop denir; allotrop sözcüğü “değişik biçim” anlamında Yunanca iki sözcükten gelir. Elmas ve grafit karbonun allotroplarıdır. Elmasta her karbon atomu dört başka karbon atomuna bağlanarak üç boyutlu katı bir yapı oluşturur; grafitte ise karbon atomları üst üste yığılmış geniş yassı levhalar oluşturacak biçimde iki boyutlu düzlemde birbirlerine bağlanmıştır. ... Devamını Oku »

Karadeniz iklimi hakkında bilgi

Karadeniz iklimi hakkında bilgi -Orta kuşak karalarının deniz etkisinde kalan batı kıyılarında görülür. -Görüldüğü başlıca yerler:Batı Avrupa (Fransa İngiltere İrlanda Portekiz İspanya) ABD’nin doğusu -Yağış rejimi düzenlidir her mevsim yağış görülür. -Yıllık ortalama yağış 1000 – 1500 mm civarında değişmektedir. -Bitki örtüsü yayvan ve iğne yapraklardan oluşan karışık ormanlardır. -Batı Rüzgarları sebebiyle Ilıman Kuşak karalarının batısında görülür (Batı ve K.Batı ... Devamını Oku »

Türk halk bilimi nedir?

Türk halk bilimi nedir? – Türk halk bilimi hakkında bilgi Bir ülkede yaşayan halkın kültürünü dilini yaşayışını inceleyen sınırlayan ve bu konuda araştırmalar yapan bilim dalına halkbilim denir. Folklor olarak da bilinmektedir. Devamını Oku »

1 okka kaç kilo kaç gramdır?

1 okka kaç kilo kaç gramdır? Eskiden kilo yerine okka kullanılırdı. Bugün dahi bazı Ortadoğu ülkeleri ile Yunanistan’ın bir kısım bölgelerindeağırlık ölçüsü olarak okka kullanılmaktadır. Bir okka 1282 gramdır. Kilonun binde birine gram dendiği gibi okkanın 400 de birine “dirhem” denir. “Okka her yerde 400 dirhem” sözü dört yüz dirhemin her yerde bir okka geldiği gerçeğini ortaya koymak için kullanılır. Devamını Oku »

Atatürkün Sanatla ilgili Özdeyişleri Nelerdir?

Atatürkün Sanatla ilgili Özdeyişleri Nelerdir? Atatürkün Sanatla ilgili Özdeyişleri Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir nağme olursa musiki resim ile olursa ressamlık oyma ile olursa heykeltraşlık bina ile olursa mimarlık… olur. (Muhit Mecmuası Sene:1 No:2 1928) Sanatkâr da toplum da uzun mücadele ve gayretten sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır. (Atatürk’e Ait Hatıralar 1949) Biz çok defa bu ... Devamını Oku »

Türk Ulusunun İnsanlığa Katkıları Nelerdir?

Türk Ulusunun İnsanlığa Katkıları Nelerdir? 1 Dünyanın en eski ulusu Türk ulusudur 2 Beyaz (Ari) ırktan olan Türkler Orta Asyada ilk ileri uygarlığı yaratmışlardır 3 Türkler demiri ilk kullanan ve Avrupa’ya götüren ulustur 4 Tekerliği ilk kullanan ulustur Hitit Türkleri Anadolu’ya gelmeden önce Türkler daha Orta Asya’da iken tekerli savaş arabalarına sahiptiler ve Türk-Çin savaşlarında kullanmışlardır 5 Orta Asyadan doğal ... Devamını Oku »