Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir


ReklamToplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir

Bilimin insanlığın refah ve gelişmesi açısından önemi ilk kez 17. Yüzyıl başlarında İngiliz düşünürü Francis Bacon tarafından dile getirilmiştir. “Bilgi güç kaynağıdır” diyen Bacon’ı sonraki yüzyıllardaki gelişmeler doğrulamıştır. Günümüzde pek çok ülke Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir 1960’lı yıllardan itibaren geliştirilmeye başlanan teknoloji odaklı iktisat teorilerine uygun olarak Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir bilim ve teknolojiyi kalkınma modellerinin ana ekseni haline getirmiş bulunmaktadır.
Türkiye Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir bu durumu fark edip bunun için gerekli organları kuran ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 1961’de kurulan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir 1963’te kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve nihayet 1993’te kurulan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir Türkiye’de bilim ve teknolojiyi belirlenmiş bazı sosyal hedeflere ulaşmak için yönlendirmekten Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir finansal destek sağlamaktan ve gerekli alt yapı ve kurumları tesis etmekten sorumlu bilim koordinasyon organlarıdır.
Bilim ve teknoloji söz konusu olduğunda Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir belki de en başta zikredilmesi gelen kurumlar üniversitelerdir. Aynı dönemde Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir Türkiye’de bu alanda da hızlı bir gelişme meydana gelmiştir: 1960’da sadece altı olan üniversite sayısı Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir 17’si vakıf (özel) olmak üzere bugün toplam 72’dir.
Peki Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir tesis edilen bütün bu bilim ve teknoloji kurumlarına karşılık Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir Türkiye’nin bilim ve teknoloji üretimi açısından geldiği nokta nedir? Bu yazıda bu soruya cevap aranmaktadır.
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeyi değerlendirmede ve diğer ülkelerle karşılaştırmada Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir uluslararası kabul gören bazı göstergeler kullanılmaktadır. Bunlar Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) oranı Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir her on bin çalışan nüfus başına düşen AR-GE personeli sayısı Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir temel atıf indeksleri (Science Citation Index Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir Social Science Citation Index ve Arts and Humanities Citation Index) Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir kapsamına giren uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan makale sayıları ve verilen patent sayılarıdır.
Bilim ve teknoloji alanındaki faaliyetlerin bir sistem içinde yapıldığı varsayıldığında Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir bunlardan ilk iki gösterge Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir yani AR-GE Harcaması / GSYİH ve AR-GE personel sayıları Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir bu sistemin girdileri Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir son iki gösterge Toplumun İlerlemesinde Bilimin Önemi Nedir yani temel atıf indeksleri kapsamındaki makale sayıları ve patent sayıları ise sistemin çıktıları olarak düşünülebilir.


ReklamBir önceki yazımız olan 1. Dünya Savaşında işgal edilen yerlerin haritası başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (ilk Puanı Siz Verin)
Loading ... Loading ...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>